Trelleborg Golfklubs arealer - langrendsløjper

Projektet går ud på at anlægge langrendsløjper med maskinelt udstyr på Trelleborg Golfklubs baner og Skovsø Naturpark i Slagelse. Formålet med præparerede løjper er, at skiløbet bliver sjovere og perioden bliver længere. Der opsættes skilte samt information om langrendsløjperne på skiklubbens og Slagelse Kommunes hjemmesider.   

UPDATE: Projektet er afsluttet. Snescooter, tromle og sporudstyr er indkøbt, og der er oprettet et "løjpeteam" af frivillige fra skiklubben til at præparere løjperne.

Ansøger for projektet: Slagelse Skiklub

Kontaktperson: Peter Dann

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. februar 2015

Deltager i partnerskabet:

  • Slagelse Skiklub
  • Trelleborg Golfklub
  • Friluftsrådet
  • Slagelse Kommune

Projektets samlede udgifter: 200.733 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 95.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 100