Bornholmske skove - langrendsspor

Projektets formål er at etablere langrendsløjper i det centrale, højtliggende skovområde på Bornholm. Løjperne vil give adgang til områder af skoven, som ofte er vanskeligt tilgængelige om vinteren, og øge mulighederne for friluftsliv. Derudover vil gående kunne bevæge sig langs med sporerne, hvor det ellers ville have været vanskeligt at gå på grund af sneen.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Nedenfor ses et billede af det nye udstyr, som laves langrendsspor med.

Langrend på Bornholm

Foto: Jesper Jørn Jensen

 

Ansøger for projektet: Bornholms Skivenner

Kontaktperson: Jesper Jørn Jensen 

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i august 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Bornholms Skivenner
  • Naturstyrelsen Bornholm
  • Bornholms Regionskommune

Projektets samlede udgifter: 252.793 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 123.500 kr.  

Frivillige arbejdstimer: 52,5