Bornholmske skove - langrendsspor

Projektets formål er at etablere langrendsløjper i det centrale, højtliggende skovområde på Bornholm. Løjperne vil give adgang til områder af skoven, som ofte er vanskeligt tilgængelige om vinteren, og øge mulighederne for friluftsliv. Derudover vil gående kunne bevæge sig langs med sporerne, hvor det ellers ville have været vanskeligt at gå på grund af sneen.

Langrend på Bornholm

Ansøger for projektet: Bornholms Skivenner

Kontaktperson: Jesper Jørn Jensen 

Tidsperiode: projektet afsluttes senest 31. januar 2014

Deltager i partnerskabet:

  • Bornholms Skivenner
  • Naturstyrelsen Bornholm
  • Bornholms Regionskommune

 

Projektets samlede udgifter: 247.000 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 123.500 kr.  

Frivillige arbejdstimer: 300