Lavbundsprojekt Bjergby Enge og Toftholm

Naturstyrelsen Vestsjælland udfører i perioden marts til november 2018 en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal undersøge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt ved Bjergby Enge og Toftholm i Holbæk Kommune. Forundersøgelsen finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.