Lavbundsprojekt Burkal

Naturstyrelsen Sønderjylland får i perioden oktober 2017 til december 2018 udarbejdet en teknisk og ejedomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for, at etablere et lavbundsprojekt på 250 ha ved Burkal med midler fra EU’s Landdistriktsprogram.