Lavbundsprojekt ved Vosborg Enge

Naturstyrelsen Vestjylland udarbejder en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal kortlægge muligheden for at etablere et lavbundsprojekt i engene ved Nr. Vosborg i Holstebro Kommune. Projektet finansieres med midler fra EU’s Landdistriktsprogram samt Miljø- og Fødevareministeriet.