Strøgårdsvang Høslætlaug - Le-festival

Projektet drejer sig om afholdelse af en lefestival med hovedformålene:

  • at udbrede kendskabet til et af vore historisk set allervigtigste arbejdsredskab nemlig leen
  • at styrke frivillig naturpleje
  • at fremme sundt støj- og røgfrit, CO2 neutralt arbejde

Strøgårdsvang Høslætlaug har i 2008 arbejdet med høslæt og leer i 10 år og er initiativtager til det store  fremstød i form af en lefestival, som afholdes over 5 dage i starten af juli måned 2008.

Foto fra Lefestival

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes nov. 2008

Projekt titel

Lefestival

Ansøger for projektet

Naturstyrelsen – Nordsjælland

Kontaktperson

Mogens Lindhardtsen

Deltagere i partnerskabet

Strøgårdsvang Høslætlaug
Naturstyrelsen – Nordsjælland
Skov og Landskab
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening

Projektets samlede udgifter

177.400 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

79.400 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

40.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

440 timer