Aktioner i Projektet

Her beskrives de konkrete typer af hedepleje i projektet nærmere.

Heden som vi kender den fra 1800-tallet, er et landskab der er afhængig af menneskets påvirkning.
Brug og drift af heden har ændret sig markant gennem de sidste 200 år, og heden i bred forstand er i dag et truet levested.
Hederne er i nyere tid gået kraftigt tilbage på grund af opdyrkning, tilplantning, tilgroning og tilførsel af næring.
Selvom hederne er beskyttet ved lov og en del hedearealer er fredet, vil der fortsat være behov for en form for pleje af dem.
Nedenfor er beskrevet typiske tiltag for pleje af arealer med hede.

Morgenstemning på heden. Lavt lys over buske med dug.

Historisk drift .
Afgræsning .

Afskrælning .

Slåning .

Afbrænding .
Rydning .

Genskabe naturlige vandforhold .