Afbrænding

Oprindeligt har man kun i begrænset omfang brugt afbrænding af heden til at opnå bedre græsning. Utilsigtede hedebrande har dog ofte fundet sted og brandene kunne vare i flere dage. Sådanne brande kunne være katastrofale for hedebonden. Men de har også haft stor betydning for at bevare hedens planter.

I dag er afbrænding den bedste plejemetode på bakker eller andre steder, hvor man ikke kan køre med maskiner. Afbrænding forynger hedevegetationen. Desuden fjernes næring til fordel for de nøjsomme hedeplanter, især hvis afbrændingen er effektiv, så tørven brændes med. Om foråret, hvor heden er våd, kan man have problemer med også at få afbrændt tørven.

Det er målet at der i projektet skal foretages kontrolleret afbrænding på 578 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper.
.

Afbrændingen sættes i gang. Bemærk at ilden arbejder sig mod víndretningen.

Afbrændingen styres meget nøje med bl.a. ild, branddaskere og vand.