Afskrælning

Gravning af tørv blev almindeligt anvendt i de gamle hedebrug for at skaffe lyngtørv til brændsel og andre formål.

Tørveskrælning er en efterligning af hedebondens gravning af tørv. Ved skrælning fjernes lyngtørv samt morlag og hermed en del af det øverste jordlag. Sammen med tørven fjernes planternes rødder og udløbere samt de fleste planters frødepoter. Lyngfrø er meget små og findes i en større dybde end frø af f.eks. blåtop. Ved afskrælning fjernes der store mængder næringsstoffer, samtidig med at der skabes gode forhold for at lyngen kan spire.

Afskrælning regnes for rigtig god når man ønsker at få genskabt heder med dværgbuske efter at de har været tilgroet med blåtop. Metoden indebærer, at man får opsamlet og fjernet store mængder materiale bestående af tørv og sand.

I projektet skal det øverste lag tørvejord fjernes på 134 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper.

Traktor med maskine der skræller planter og det øverste morlag af.

Afskrælning er en forholdsvis dyr plejemetode og foregår bedst på flade områder..

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.