Rydning

Mange hedearealer er ved at gro til med træer, og tilgroning må betegnes som den alvorligste trussel mod heden. Lader man heden udvikle sig naturligt vil den de fleste steder nå et klimaksstadie i en eller anden form for højskov. Hvis man ønsker at bevare heden som naturtype er der kun et at gøre, nemlig at holde den fri for opvækst af træer. Rydning af heden skal følges op af en efterbehandling. Enten i form af afbrænding eller i form af græsning, evt. ved at man besøger heden hvert 3.-5. år, hvor man rykker nye skud op.
Ved rydning af heden opnår man at få fjernet kilden til nye træer og derved undgår yderligere tilgroning. Ofte vil man fjerne træet ved en førstegangsrydning, idet det kan være med til at dække noget af omkostningerne ved rydningen. Rydninger af spredt opvækst lader man oftest ligge på arealet.
I projektet skal der foretages rydning af træer på 142 ha eksisterende og potentielle hedebiotoper.

Bemærk at der køres med kæder for at undgå dybe kørespor på heden.

Fældede fyrretræer køres væk fra heden.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.