Slåning

Tidligere har slåning af hedelyng haft stor betydning for hedens opretholdelse, og givet mange forskellige muligheder for at anvende lyngen. Slåning af lyngen og den øvrige hedevegetation er et oprindeligt indgreb, som hedebonden benyttede i stor udstrækning.
I dag er afslåning af vegetationen en meget benyttet plejemetode. Den kan udføres med en række forskellige typer af maskiner. Disse kan fx. være; grenknuser, slagleklipper, skiveklipper mv. Valg af type er afhængig af det plantedække der skal plejes og af hvad der efterfølgende skal ske på arealet. For alle maskinerne kræves det, at jordbunden er nogenlunde jævn. Derfor kan stærkt ujævne hedearealer ikke plejes med denne metode.

I projektet er det målet at der skal høstes hedevegetation på 386 ha eksisterende og mulige hedebiotoper.

Traktor med slåmaskine slår blåtop

Maskinerne kører bedst på jævne arealer.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.