Download projektmateriale.

Her kan du hente rapporter og andet materiale der er udarbejdet i forbindelse med projektet.

 

Som en del af projektet er indsatsen blevet moniteret, Århus Univesitet ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har udarbejdet et notat ud fra resultaterne af moniteringen, rapporten kan hentes her.  (pdf 0,4 Mb)

 

Som en del af projektet er der udarbejdet en lægmandsrapport på dansk og engelsk,(As part of the project  a laymans report has been produced in Danish and English) hent den her, (download it here)  (pdf 6,5 Mb)

  

Som en del af projektet er der udarbejdet en metodehåndbog i hedepleje, hent den her:

Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark – en metodehåndbog. (pdf 6,0 Mb)

As part of the project  a handbook for management of heathlands has been produced, download it here:
Management of Heaths and Inland Dunes in Denmark – a Manual of Methods (pdf 6,0 Mb)

 

Projektets tekniske slutrapport (Final tecnical report) 2017. (pdf 0,5 Mb)


 

Rapport fra slutseminar afholdt den 15-16 september 2016. Inklusiv materiale fra oplægsholdernert fra slutseminar afholdt den 15-16 september 2016. Inklusiv materiale fra oplægsholderne. () (pdf 32,5 Mb)
Report from final seminar September 15'th - 16'th, mailnly in Danish, but a few presentations in English.

 

Projektet havde fra den 31. august til 2. september besøg af 3 hollandske eksperter i klit-dynamik.
Besøget resulterede i en rapport der belyser mulighederne for at genoprette og forvalte systemet af indlandsklitter  i Gyttegaard og Sdr. Vosborg.
Rapporten angiver områder, hvor tiltag kan foretages, og udpeger områder som skal bevares som kerneområder for karakteristiske arter.

Rapporten (som er på engelsk) kan hentes her. (pdf 3,0 Mb)

 

 From August 31't to september 2'nd the project had a visit for 3 Dutch experts in dynamics of inland dunes.

Afte the visit a comprehensive report on possibilities for restoring and managing drift sand systems in Gyttegaard and Sdr. Vosborg was prepared.
The report indicate areas where actions could be made and which locations should be conserved as a source area for characteristic species.

The report is in English, download it here: (pdf 3,0 Mb)

 

 Anden aktivitetsrappot (Second progress report) 2015 (pdf 0,5 Mb)

 

 

 

Startrapport (Inception report) 2011 (pdf 1,4 Mb)

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014    (pdf 1,5 Mb)

 

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.