Nyheder/News

 

23 december 2016

Som en del af projektet er der udarbejdet en metodehåndbog i hedepleje, hent den her:
As part of the project a handbook for management of heathlands has been produced, download it here:

 

21 november 2016.

Referat og øvrigt materiale fra seminaret kan nu hentes her .

A summary and other material from the seminar is now available here . (mainly in Danish, a few presentations in English)

 

27 oktober 2016.

Projektets internationale slutseminar den 15-16 september 2016 afholdt med mere end 80 deltagere.

Referat og øvrigt materiale fra seminaret vil kunne hentes her i løbet af november måned. 

 

The project's final seminar was held  September 15 to 16 2016'th with more than 80 participants.

A summary and other material from the seminar will be made available here during the month of November.

 

 

 

 

18. Maj 2016.

Projektet fejrer den Europæiske Natura 2000 dag den 21 maj.

Kom og se hvordan projektet har bidraget til det enestående netværk af beskyttede naturområder i Europa, som betegnelsen Natura 2000 dækker over.

Randbøl Hede ved Billund ( Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl kl. 10-15)
Se mere her

Harrild Hede mellem Ikast og Brande (Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, Ejstrupholm, 7330 Brande kl. 13-17)
Se mere her

Lønborg Hede sydvest for Tarm.
Se mere her

Læs mere om Natura 2000

Læs mere om den Europæiske Natura 2000 dag.

 

The project is celebrating the Natura 2000 May 21.

At Randbøl Hede ved Billund ( Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl kl. 10-15):
More information here

At Harrild Hede mellem Ikast og Brande (Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, Ejstrupholm, 7330 Brande kl. 13-17)
More information here

At Lønborg Hede sydvest for Tarm.
More information
 here

Read more about Natura 2000

Read more about the European Natura 2000 Day

 

 

 

19. Januar 2016.

Dato for projektets internationale slutseminar er fastsat til den 15-16 september 2016.

Seminaret holdes på Skarrildhus ved Kibæk.

Reserver datoerne allerede nu.

Deltagelse i seminaret vil være gratis, mens man selv skal betale for overnatning.

Oplysninger om program og information om tilmelding kommer senere her på siden.

 

The date of the project's international final seminar is scheduled for September 15 to 16 2016th

The seminar is held in Central Jutland.

Reserve the dates now.

Participation in the seminar will be free, while You have to pay for accommodation yourselve.

Information about the program and  registration will be annunced later in then spring on this page.

 

 

20. Juli 2015.

Indbydelse til seminar og erfaringsudveksling om hedepleje.

Seminaret holdes den 28-29 september 2015.

Og sker i et samarbejde med Viborg og Herning kommunen samt EnviNA.
(EnviNa er Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige)

Formålet er at udveksle erfaringer om forvaltning af indlandsheder:

  • Dels de erfaringer der er gjort omkring metoder til genopretning i forbindelse med dette LIFE projekt.
  • Dels erfaringer som Herning og Viborg kommuner har på området - Men ikke mindst de erfaringer, som deltagerne kan bidrage med

Seminaret vil lægge vægt på de praktiske erfaringer, hvorfor hovedvægten af diskussionerne vil foregå på ekskursionslokaliteterne.

Tilmelding sker via  EnviNas hjemmeside, men medlemskab af EnviNa er ikke en forudsætning: 

http://www.envina.dk/tm-44-seminar-om-hedepleje

Programmet og yderligere dataljer om seminaret kan findes samme sted.

Bemærk at selve deltagelsen i seminaret er gratis.

Men deltagerne skal selv sørge for transport til kursusstedet,  og selv bestille og betale overnatning.

Fristen for tilmelding  til selve seminaret er den 28. august 2015.

Men vil man være sikker på indkvartering på Skarrildhus, er sidste frist for booking af værelse 01. august 2015.

 

 

 

..............................................................................................................................

15. december 2014:

Naturstyrelsens hjemmeside er nu i stabil drift, så du kan forvente at siderne om projektet nu bliver opdateret oftere.

Men vi kan fortælle at projektet er blevet forlænget og nu vil blive afsluttet ved udgangen af 2016.

 

..............................................................................................................................

2. september 2014:

Det forventes at projektperioden bliver forlænget med et år, så projektet først slutter ved udgangen af 2016.

Forlængelsen er administrativt godkendt i EU-kommissionen, men de formelle underskrifter mangler endnu.

Forlængelsen er begrundet i et ønske om at få ekstra tid til at se resultaterne af de nye teknikker der er anvendt i projektet.

Den ekstra tid skal desuden anvendes til at udarbejde en mere udførlig forvaltningsvejledning end oprindelig forudsat.

 

..............................................................................................................................

17. juli 2014:

Her har været stille på siden meget længe, blandt andet affødt af Miljøministeriet har
omlagt sin hjemmeside, så den er letterer at læse på tablet og mobiltelefon.

Når sommerferien 2014 er forbi vil siden blive opdateret oftere.

..............................................................................................................................

1. juli 2014:

Projektet har indsendt sin midtvejsrapport til EU-kommissionen.

Rapporten kan hentes under Download projektmateriale.

Først i august-september 2014 forventes der svar om rapporten kan godkendes

Samtidigt er der søgt om at forlænge projektet med et år til udgangen af 2016.

Der forventes svar på denne ansøgning i løbet af efteråret 2014.

..............................................................................................................................
3. oktober 2013:

Det brænder på Lønborg Hede - læs mere om branden.
..............................................................................................................................


21. - 22. maj 2013:

Ekspertgruppen tager på ekskursion til udvalgte lokaliteter - læs mere om ekskursionen.

Læs referatet fra ekskursionen her.


.............................................................................................................................. 
19. april 2013:

Indvielse af Naturcenter Harrild Hede lørdag den 20. april kl. 10:00. Se invitationen.

..............................................................................................................................
 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.