Ekspertgruppe på eksursion

Ekspertgruppen besøger 4 af projektets 6 lokaliteter på ekskursion d. 21. og 22. maj 2013.
Naturpleje med forskellige aspekter diskuteres på de udvalgte lokaliteter. Eksperterne udpeger hver især ”hotspots” i løbet af ekskursionen, og rådgiver om hvordan vi plejer og tager hensyn til de særlige interesser der er tale om.

Ekspertgruppen på en hedeflade i et ellers kuperet terræn

Naturpleje af Sdr. Vosborg Hede drøftes i gruppen.

Her kan du se Endeligt Program med deltagerliste.pdf og Referat Ekskursion 21_22 maj 2013 koprimeret.pdf .