Harrild Hede

Vigtige naturværdier på Harrild Hede.
Harrild Hede er levested for en lang række dyr og planter.
Krondyr ses året rundt på Harrild Hede. De opleves oftest i morgen- og aftentimerne, hvor de søger føde på heden.
Om sommeren ses ofte både hugorm og firben. Men også de mindre dyr er der rigtig mange af, specielt dagsommerfugle
og guldsmede.
Der er registreret godt 40 forskellige planter på heden. Hvis man skal nævne et par stykker, så er Benbræk en
af de smukke gule, og Klokkelyng en af de klare lyserøde. Men der er også mange andre flotte og specielle planter.

Indsats i projektet.
Selve Harrild Hede udgør ca. 500 ha, og er en del af et større naturområde. For at bevare hederne som lynghede
er det nødvendigt med en fortsat pleje af området.
I projektet bliver mere end 300 ha brændt af. Knapt 90 ha bliver høstet og på andre ca. 60 ha bliver tøvelaget
skrællet af og tørven kørt væk. Grunden til at vi kører det høstede og det afskrællede væk, er at vi gerne vil fjerne
næringsstofferne fra området.
Normalt er heden bl.a. kendetegnet ved at være fattig på næringsstoffer, men når der tilføres kvælstof fra omgivelserne
via regnen, så forrykkes den fine balance på hederne. Græsarten Blåtop favoriseres ved øget mængde
kvælstof og kan dermed få fodfæste og sprede sig over store arealer.

Blåtop er derfor en af hedens værste fjender. Den har været tæt på at ændre lyngheden til en græshede.
En anden af lynghedens fjender er er Lyngens Bladbille, en lille bille der lever af at suge næring fra lyngplanter.
Bladbillerne trives kun hvor der er ophobet en stor mængde lyngtørv. I lyngtørven kan billerne skjule sig for fjender og overvintre.

 

Luftfoto-9-web Harrild Sydøst

Harrild Hede set fra sydøst.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.