Klosterheden

 

Naturen på Hederne omkring Klosterheden.
Det store plantageområde kaldet Klosterheden rummer en række åbne naturområder. Disse områder består typisk af hede. Hederne i Klosterheden bærer præg af, at de ligger midt i et stort skovområde, som er præget af nåletræer. Den
direkte påvirkning fra landbrugsarealer, som ellers er tydelig ved andre arealer med hede, er kun ringe ved både Fladhøj og Risbæk heder.
Det vil dog fortsat kræve en indsats, at holde hederne fri for opvækst af nåletræer mrd videre.

Indsats i projektet.

Hederne i Klosterheden udgør ca. 350 ha til sammen. Hederne ligger som mindre åbne naturområder i den ellers godt
6400 ha store Klosterheden Plantage.
Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 129 ha. Der foretages rydning af knapt 64 ha, slået og fjernet lyng på ca. 27 ha,
foretaget stødknusning på ca. 13 ha og endelig hegning og afgræsning af ca. 25 ha.

 

Luftfoto-4-web Stovgård syd øst

 

Hede øst for Stovgård, set fra øst.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.