Randbøl Hede

Naturen på Randbøl Hede
Tidligere var Randbøl Hede en del af et stort hedeområde, meget større end det man kan opleve i dag. Randbøl Hede er dog stadig en af de største indlandsheder i Danmark.
I 1932 blev Randbøl Hede fredet. Det var dengang den største fredningssag i Danmark. Fredningen sigtede efter at bevare heden sådan som den så ud. Fredningen forbød derfor ny bebyggelse, beplantning, dræning, grøftning, opdyrkning eller indhegning. Fredningen søgte også at beskytte lyngen mod høstning eller afbrænding.
Fredningen viste sig ikke at have den effekt som man ønskede. Hvis heden skal bevares, må den udsættes for de samme påvirkninger, som da hedebønderne dyrkede den. Men metoderne er nutidige. Lyngspaden er udskiftet med store
maskiner, når lyngtørven skal skrælles af. Slåmaskiner har afløst lyngleen, når lyngen skal slås. Og der sidder ikke længere en hyrde og holder øje med de græssende dyr. De holdes samlet af elektriske hegn.

Indsats i projektet.
Den fredede del af Randbøl Hede omfatter ca. 750 ha – heraf ejer staten ca. 650 ha. I Life Hede projektet her på Randbøl Hede
plejes godt 200 ha, hovedsageligt ved at arealerne brændes af, eller ved at man skræller den øverste tørv af. Dette følges
op ved at arealerne indhegnes og kreaturer afgræsser arealerne.

 

Luftfoto-29- web set fra øst

Randbøl Hede set fra sydøst.

 

Før igangsættelse af Life Hede blev der udarbejdet en række rapporter, notater og artikler om flora, fauna og plejetiltag på Randbøl Hede.

Læs mere om Randbøl Hede