Skovbjerg Bakkeø

Naturen på Hederne omkring Skovbjerg Bakkeø
Skovbjerg Bakkeø er et karakteristisk bakkeølandskab vest for den jyske højderyg. I områdets sydlige del ligger spredte klitter. Jordbunden består helt overvejende af morænesand og flyvesandsområder (klitter).
Vegetationen domineres af hedelyng med indslag af revling og andre dværgbuske.

Vind og Sdr Vosborg Hede var tidligere Urfugle reservat, men arten regnes i dag for uddød i Danmark.
I området findes flere egekrat, der er de sidste rester af de skove der engang dækkede hele området.

Indsats i projektet.
Hederne i Skovbjerg Bakkeø området blev fredet i 1949. Formålet med fredningen, er at sikre bevarelse af hede med enebær
ved at undgå tilgroning, tilplantning og opførelse af forstyrrende elementer.

Under Life Hede projektet plejes i alt ca. 450 ha.

Der foretages afbrænding af knapt 170 ha, rydning af knapt 150 ha,
slåning af ca. 30 ha og endelig hegning og afgræsning af ca. 90 ha.

 

 

Luftfoto-26-web vind fra syd

Vind Hede set fra syd.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.