Besøg området

Holmegaards Mose ligger på Sydsjælland, ved byen Fensmark nord for Næstved. Storstrøms Amt har lavet en folder om Holmegaards Mose, der beskriver adgangsforholdene. Folderen kan nu downloades fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside:

Turfolder Holmegaards Mose

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.