Besøg området

Holmegaards Mose ligger på Sydsjælland, ved byen Fensmark nord for Næstved. Storstrøms Amt har lavet en folder om Holmegaards Mose, der beskriver adgangsforholdene. Folderen kan nu downloades fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside:

Turfolder Holmegaards Mose