Billedgalleri

1 tuer og høljer
Det mest uforstyrrede parti på Holmegaard Mose er nord for Fensmark Skov, hvor mosen har været plejet siden 1990. Her kan den oprindelige struktur med tuer og høljer stadig anes. August 2013.

2 småbladet kæruld
I flere af de gamle tørveskær er der ingen tuer og høljer, men en mere ensartet struktur. I våde skær er der fx udbredt bevoksning med smalbladet kæruld som her. Juni 2013.

3 tørvemos
Nærbillede af tørvemos – højmosens byggesten. Juni 2013.

4 Soldug
Nærbillede af nogle af højmosens små planter. Blomstrende tranebær og rundbladet soldug med kirtelhår, hvor små insekter fanges og bliver til planteføde. Juni 2013.

5 Her stod der birkeskov før LIFE projektet
Her stod der birkeskov før LIFE projektet. Tørvemosserne vokser igen, nu hvor der er lys og mere vand til rådighed. Men birken kommer igen – og skal fortsat holdes væk. August 2013.

6 plejeopgaven
Plejeopgaven er meget omfattende i tørveskær, hvor birketræerne har fået godt fat efter en første nedskæring. Her kan de vokse over mandshøjde på blot fire sæsoner. Juni 2013.

7-rydningsarbejde
Hårde vintre med frossen tørvebund gjorde rydningsarbejdet lettere. Februar 2010.

Manuel-skovning
Manuel skovning på blød bund. Oktober 2010.

Knusemaskine på hårdt arbejdeKnusemaskine på hårdt arbejde. Februar 2012.

Skovningsmaskine på brede bælter
Skovningsmaskine på brede bælter. September 2010.

Det fældede træ køres sammen i bunker
Det fældede træ køres sammen i bunker og tørres inden flisning og udkørsel. Oktober 2010.

11-Det fældede træ køres sammen i bunker
Det oplagrede træ flises inden udkørsel. Oktober 2011.

Udkørsel-af-flis-på-pontonbro
Udkørsel af flis på en pontonbro af 1500 jernplader. Oktober 2011.

Tætning-af-tørvevæg
Vandstanden hæves. En 200 meter lang plastikmembran graves ned for at tætne en tørvevæg midt på mosen. September 2013.

Spunspladehøjde-justeres
Højde af spunsplade i Ringkanalen justeres. Oktober 2013.

Nyt-stryg-i-Skelgrøften
Vandstanden hæves. Nyt stryg i Skelgrøften, der regulerer afløbet for en stor del af højmosen. August 2012.

Kuppelrist i toppen af et overløbsbygværk
Vandstanden hæves. Kuppelrist i toppen af et overløbsbygværk opsat september 2010, som hæver afløbet for det vand, der løber gennem mosen. September 2012.

Vand-renses-ved-overrisling
Vandet renses. "Glasværksengen" syd for mosen overrisles af vand, der skal renses, før det løber gennem mosen. Man kan ane, at et større område i baggrunden er oversvømmet. Etableret august 2012. December 2013.

Afgræsning
I kanten af højmosen er terrænet mange steder stadig så tørt, at birkevæksten kan bekæmpes med afgræsning. August 2013.

Samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening har været medarrangør af frivillige plejedage i hele LIFE projektperioden. April 2012.

Rydning-og-pleje-på-frivillig-basis
På nogle af de mest sårbare og våde områder i højmosen varetages rydning og pleje på frivillig basis i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. April 2010.

Håndlugning af birketræer
Selv ret store birketræer kan rykkes op med håndkraft af den bløde tørvebund. Men kun, hvor birken ikke har været skåret ned tidligere, for her er den vokset godt fast. Oktober 2013.

Samarbejde med Næstved Kommune
Folk fra "Susågården" i Næstved Kommune laver pleje i "Vestphalerskæret". Juli 2013.

Overvågning-af-tørvemosser
Overvågning af tørvemosser. På de ryddede flader er tørvemosserne i synlig tilvækst. Nogle steder begynder puder af levende mos at vokse på blottede flader af dødt tørvemos, hvor der før var birkeskov. Oktober 2012.

Overvågning-af-vandstanden
En del af LIFE projektet har været at påbegynde overvågning af vandstanden i mosen. Det hvide rør indeholder en vandstandslogger. Her måles vandstanden automatisk tre gange i døgnet. Med mellemrum tappes data fra loggeren. Oktober 2013.

Farvevariation-af-tørvemos
Udstilling af tørvemos på plejedag. Bemærk den store farvevariation. April 2011.


Højmosen bruges og opleves
En skoleklasse på vej hen ad gangbroen, der er anlagt over et af de våde tørveskær. Her kan man se tørvemosepuderne uden at træde dem ned. Juni 2013.

Udsigtstårn
Naturstyrelsen har i tillæg til LIFE projektet opført et tårn, hvorfra der er udsigt over mosen. I tårnet er der opsat friser med akvareller af nogle af mosens dyr og planter. April 2013.

Opsætning-af-markeringspæle
Pæle sættes op til markering af vandrerute gennem mosen. Oktober 2013.

Offentlig-udflugt-til-Holmegaard-Mose
Offentlig udflugt til Holmegaard Mose. Maj 2012.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.