Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

skær

Holmegaard Mose var oprindeligt en stor højmose på op mod 500 ha, men for 200 år siden begyndte man at dræne mosen for at kunne grave tørv. Tørvene blev bl.a. brugt til opvarmning og til brændsel i Holmegaards Glasværk. Dræningen medførte, at den store, åbne højmoseflade groede til med birk, efter at gravningen ophørte. Og gravningen efterlod 40 åbne tørveskær. Her er Holmegaard Mose fotograferet fra glasværket i årene efter 2. verdenskrig, mens der graves i tørvegravene nærmest glasværket (foto fra Næstved Museum).

Områdekort

Holmegaard Mose er en af flere moser langs Susåen, hvoraf nogle er beskyttede som habitatområder efter EU’s habitatdirektiv.

LIFE Holmegaard Mose projektet 2010 – 2013 gik ud på at hæve vandstanden og rydde birkeskov i den centrale og vestlige del af mosen, og derved starte en genopretning af en del af den oprindelige højmose. Projektarealet er 260 ha.

Hydrologikort

Hævning af vandstanden og rensning af det vand, der løber gennem mosen. Kortet viser, hvor og hvad der er gjort med vandet i LIFE projektet. Se Billedgallerii for eksempler.

scenarie 3.1

Kort fra ”Scenarie 3.1”, som er grundlaget for LIFE projektet. Alle anlæg er udført undtagen de to ”Reduction” områder. Den blå farve viser den ventede vandstandshævning i tre intervaller: 0 – 25 cm, 25 – 50 cm og > 50 cm.

Rydninger i Holmegaard Mose

Rydninger. Kortet viser, hvor og hvordan der er ryddet i alt næsten 100 ha i projektet. Det totale ryddede areal er nu 145 ha. Se Billedgalleri for eksempler.

Pleje

Pleje. Før LIFE projektet blev højmosen plejet manuelt og med fåregræsning på nyligt ryddede arealer. Dette er fortsat i LIFE projektet, dog satses der i højere grad på manuel pleje på baggrund af et samarbejde med Næstved Kommune. Se Billedgalleri for eksempler.

Tørvemos

Overvågning af tørvemos i delområder. Overvågningen viser, at tørvemosserne er i god vækst i de ryddede områder – også hvor scenarie 3.1. kortet ikke er blåt. Årsagen antages at være vandstandshævningen samt effekt af rydningen: mindre fordampning og mere lys. Se overvågningsrapporterne (på engelsk) under Projektdokumenter.

Formidling

Formidling i LIFE projektet: Info-tavler ved nedgange til mosen (1 og 2). Formidling som Naturstyrelsen har suppleret med: En gangbro (3), et udsigtstårn (4) og to markerede stiforløb: blå rute – 3 km og rød rute – 5 km. Se formidlingen under Projektdokumenter.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE+ programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af EU LIFE+ og Naturstyrelsen.