Projektdokumenter – LIFE Holmegaard Mose

LIFE projektets formidling af højmosen

Link til ny projektfolder

Link til infotavle om højmosens natur

Link til infotavle om genopretning af højmosen

Link til infotavle om forhistorien ved højmosen

Link til infotavle om tørvegravingen i højmosen

Link til akvarelfrise med højmosens dyr og fugle

Link til akvarelfrise med højmosens planter og insekter

 

Kortfattet gennemgang af projektet

Link til lægmandsrapporten

 

Overvågningsrapporter

Biologisk rapport 2010, baseline (på engelsk)

Biologisk rapport 2011 (på engelsk)

Biologisk rapport 2012 (på engelsk)

Biologisk rapport 2013, slutrapportering (på engelsk) 

 

Afrapportering til EU

Final Report (på engelsk)

After-LIFE Conservation Plan (på engelsk)