Tilmelding til tegningsliste eller interesseliste

Jeg tegner mig herved som aktivt medlem i Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening F.m.b.a. Jeg erklærer mig bekendt med selskabets vedtægter og vil bortforpagte mine Natura-2000 arealer til selskabet.

Jeg erklærer mig interesseret i medlemskab af Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening F.m.b.a. og ønsker at blive kontaktet med henblik på nærmere drøftelser om medlemskab og forpagtning af mine Natura-2000 arealer til selskabet. 

Felter med (*) skal udfyldes