Vanddistrikter

Danmark er opdelt i 13 vanddistrikter. Vanddistrikternes afgrænsning fremgår af bilag 1 til Miljømålsloven .

Vanddistrikter i Danmark