Invitation: Genopretning og drift af overdrev i Danmark

Skov- & Naturstyrelsen inviterer hermed til seminar vedrørende genopretning og drift af overdrev. Seminaret markerer afslutningen på det landsdækkende Overdrevsprojekt.


Seminar: Fuglsøcentret, Mols Bjerge, 10. & 11. November, 2008

Skov- & Naturstyrelsen inviterer hermed til seminar vedrørende genopretning og drift af overdrev. Seminaret markerer afslutningen på det landsdækkende Overdrevsprojekt.

Baggrund
Med støtte fra EU’s LIFE ordning startede Naturstyrelsen i samarbejde med tre af de tidligere amter i 2004 et 4½-årigt projekt med det formål at genoprette tidligere overdrevsarealer, og forbedre eksisterende overdrev ved bl.a. at iværksætte plantagerydninger, fjerne tilgroning og uønsket opvækst og etablere passende afgræsningsregimer.

Formål
Formålet med seminaret er at udveksle erfaringer om genopretning og drift af overdrev, samt drøfte mulighederne, udfordringer og barrierer, for en langsigtet kontinuerlig drift af Natura 2000 områder, med særlig fokus på overdrev.

Målgruppe :
Seminaret retter sig mod naturforvaltere, administratorer og NGO’er, med interesse for pleje og drift af overdrev, og andre lignende lysåbne naturtyper.

Pris og Tilmelding :
Deltagerbetaling udgør 1.200/1.500 kr. (dobbelt/enkeltværelse) hvilket dækker ophold, fuld forplejning mm. Det er muligt kun at deltage i ekskursionen tirsdag, så er prisen 100 kr.

Røsnæs

Samsø

Mols Bjerge