December 2004 - Kick-Off Seminar for Overdrevsprojektet

Formålet med seminaret er, at tilvejebringe en fælles forståelse for udarbejdelsen af de områdespecifikke handleplaner, herunder hvad planerne skal indeholde, hvilke geografiske områder planerne skal gælde for, hvad planerne skal kunne - prioritere og beskrive handlinger til vedligeholdelse + genopretning, anvise metoder til opfølgning og evaluering m.m.

På seminaret blev følgende indlæg, blandt meget andet, præsenteret: