Januar 2005 - Køb af Århus Plantage i Mols Bjerge

Naturstyrelsen ved Fussingø Statsskovdistrikt har købt Århus Plantage af Hedeselskabet. Arealet blev overtaget den 1. januar 2005. Århus Plantage er placeret centralt i Mols Bjerge, og målet med erhvervelsen er at ændre plantagen til overdrevsarealer. Arbejdet begynder i 2005 og kommer til at strække sig over en årrække.