Program: Genopretning og drift af overdrev i Danmark


Seminar: Fuglsøcentret, Mols Bjerge, 10. & 11. November, 2008

Mandag d. 10. Nov.

9.00 – 10.00: Ankomst, indskrivning og kaffe
10.00 – 12.00: Formiddagssession
Nationale naturplejeforpligtigelser
Naturplejebehovet og prioritering af indsatsen
Naturpleje, set fra kødproducentens synspunkt
Naturpleje på Skov- & Naturstyrelsens arealer
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 14.45: Eftermiddagssession 1

Utraditionelle naturplejeinitiativer
Sandmarksdrift
Genudsætning af Sortplettet blåfugl.
Erfaringer fra Tysk/Svensk LIFE projekter
14.45 – 15.15: Kaffepause
15.15 – 17.00: Eftermiddagssession 2

Resultater/Erfaringer fra de forskellige
projektområder i Overdrevsprojektet
19.00 – :  Middag og aftenhygge

Tirsdag d. 11. Nov.
8.00-9.00:  Morgenmad
9.15-9.45: Introduktion til ekskursionen
10.00-15.00: Ekskursion i Mols Bjerge
Transport under ekskursionen foregår med bus
15.00-16.00: Opsummering og afsked

Svanninge Bakker

Dollerup Bakker

Jydelejet, Møns Klint