Plantearter 6210

Kalkrigt overdrev med mange arter af orkidéer. I forgrunden ses Stor gøgeurt. Jydelejet, Møn. Foto: Bert Wirklund. Typiske plantearter på overdrevstypen

6210 - Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund ('vigtige orkidélokaliteter)

De anvendte plancher er gengivet med tilladelse efter ' Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Almindelig Brunelle - Prunella vulgaris. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Almindelig Brunelle - Prunella vulgaris

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Almindelig Hundegræs - Dactylis glomerata. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Almindelig Hundegræs - Dactylis glomerata

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Bakkegøgeurt - Orchis ustulata.  Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Bakkegøgeurt - Orchis ustulata  - Læs mere

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Bakkestilkaks - Brachypodium pinnatum. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Bakkestilkaks - Brachypodium pinnatum

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Bakketidsel - Carlina vulgaris. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Bakketidsel - Carlina vulgaris

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Blodstillende Bibernelle - Sanguisorba minor. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Blodstillende Bibernelle - Sanguisorba minor

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Blågrøn Star - Carex flacca. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Blågrøn Star - Carex flacca

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Dueskabiose - Scabiosa columbaria. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Dueskabiose - Scabiosa columbaria

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Dunet Vejbred - Plantago media. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Dunet Vejbred - Plantago media

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Ene - Juniperus communis. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Ene - Juniperus communis

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Hulkravet Kodriver - Primula veris. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)
Hulkravet Kodriver - Primula veris

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Hvid Okseøje (alm. Margerit) - Leucanthemum vulgare. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Hvid Okseøje (alm. Margerit) - Leucanthemum vulgare

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Lav Tidsel - Cirsium acaule. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Lav Tidsel - Cirsium acaule

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Nøgleblomstret Klokke - Campanula glomerata. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Nøgleblomstret Klokke - Campanula glomerata

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Opret Hejre - Bromus erectus. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Opret Hejre - Bromus erectus

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Rundbælg - Anthyllis vulneraria. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Rundbælg - Anthyllis vulneraria

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Salepgøgeurt - Orchis morio. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Salepgøgeurt - Orchis morio - Læs mere

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Seglsneglebælg - Medicago falcata. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Seglsneglebælg - Medicago falcata

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Stivhåret Borst - Leontodon hispidus. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Stivhåret Borst - Leontodon hispidus

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Stivhåret Kalkkarse - Arabis hirsuta. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Stivhåret Kalkkarse - Arabis hirsuta

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Stor Gøgeurt - Orchis purpurea. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Stor Gøgeurt - Orchis purpurea - Læs mere

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Stor Knopurt - Centaurea scabiosa. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Stor Knopurt - Centaurea scabiosa

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Tyndakset Gøgeurt - Orchis mascula. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Tyndakset Gøgeurt - Orchis mascula  - Læs mere

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Vild Hør - Linum catharticum. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Vild Hør - Linum catharticum

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden

Typiske arter for overdrevstypen 6210

Vårstar - Carex caryophyllea. Efter 'Flora Danica Online' (© Copyright Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek)

Vårstar - Carex caryophyllea

Almindelig Brunelle

Almindelig hundegræs

Bakkegøgeurt

Bakkestilkaks

Bakketidsel

Blodstillende Bibernelle

Blågrøn Star

Dansk Kambunke

Dueskabiose

Dunet Vejbred

Ene

Hulkravet Kodriver

Hvid Okseøje

Lav Tidsel

Nøgleblomstret Klokke

Opret Hejre

Rundbælg

Salepgøgeurt

Seglsneglebælg

Stivhåret Borst

Stivhåret Kalkkarse

Stor Gøgeurt

Stor Knopurt

Tyndakset Gøgeurt

Vild Hør

Vårstar

Til toppen af siden