Et stort antal plante- og dyrearter lever på overdrevet, og mange af dem findes kun her.

Planter på overdrev

De almindeligste planterarter på overdrev findes også i andre naturtyper, men samtidigt huser overdrev en lang række af de sjældneste plantearter i Danmark.

Stor horndrager. Foto: Storstrøms Amt
Stor horndrager


Typiske plantearter for Naturtyperne:

*6120 - Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand

6210 - Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter)

6230* - Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund

Dyr på overdrev

Der er en stor artsrigdom af dyr på overdrev. Nogle bruger naturtypen som blot én del af deres leveområde, mens andre dyr i højere grad er knyttet udelukkende til overdrevet. Mange af insektarterne lever på bestemte af overdrevets plantearter, og er derfor afhængige er deres tilstedeværelse.


Gul engmyres tuer. Foto: Jægersborg Skovdistrikt.

Gul engmyre ( Lasius flavus ) :

Den gule engmyres tuer opbygges meget langsomt. På overdrev hvor der findes veludviklede tuer af gul engmyre, tyder det derfor på lang tids kontinuitet på overdrevet. I sig selv er gul engmyre ikke sjælden i Danmark.

Sortplettet blåfugl på merian. Foto: Per Stadel Nielsen.

Sortplettet blåfugl ( Maculinea arion ) :

Denne sommerfugle kendes i dag kun med sikkerhed fra Høvblege på Høje Møn. Forbedring af artens levesteder og genetablering er et delmål i Overdrevsprojektet. Læs mere her .

Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia)

Okkergul pletvinge I juni måned er Okkergul pletvinge en af de smukkeste og mest karakteristiske dagsommerfugle på overdrevet. De voksne dyr søger flittigt nektar på kurveblomster og den smukke blå Slangehoved. Larverne lever af rosetplanter som Lancetvejbred og Håret høgeurt. De spinder de enkelte planter ind i et tæt spind af silke og æder dem helt op. Derefter vandrer de sammen videre til den næste plante.

Vejbred og høgeurt fremmes af græsning, og larvernes spind beskytter dem til en vis grad mod at blive trådt ihjel af dyrene. Okkergul pletvinge vil derfor have gavn af at overdrevet græsses. Hvis overdrevet bliver gødsket, eller græsningen ophører, bliver græstæppet hurtigt tættere. Så forsvinder rosetplanterne og med dem Okkergul pletvinge. Det er sket mange steder i landet, og Okkergul pletvinge er derfor blevet sjælden.

Klik for fugle-liste. Foto: Axel Mortensen.

En række fuglearter begunstiges af de betingelser der er på et overdrev. Klik her for en liste.