TV og radio indslag

30. juni 2008

TV/Midt-Vest

Træer fældet "Stort naturgenopretningsprojekt i Dollerup er nu næsten slut."

25. juli 2007

TV/Midt-Vest

SommerTur til Dollerup Bakker "Hvorfor skal naturen have hjælp til at blive smuk, og hvordan ser den i øvrigt ud fra fire kilometers højde?"

13. februar 2007

TV2 Øst

Overdrev Rydningsarbejde på Røsnæs.

16. september 2006

TV2 Syd

Ude på overdrevet Projektet ved Rørbæk Sø og Tinnet Krat.

2. september 2006

P1 Natursyn

Naturen på Røsnæs Naturvejleder Morten Lindhard fortæller om arbejdet med at finde en form for naturpleje, der på een gang opretholder det tørre overdrev og holder krattet af tjørn og slåen i ave.

16. juni 2006

P1 Miljømagasinet

Bevaringsværdige overdrev

"Staten og EU betaler 40 millioner kroner for at bevare de mest bevaringsværdige overdrev i det danske landskab.

Overdrevene findes blandt andet i Mols Bjerge, og skovfoged Kim Friis Egefjord fra Fusingø Skovdistrikt fortæller om hvordan man bevarer overdrevene."

8. juni 2006

TV2 Øst

Sommerfugle flyttes "Man kan flytte det meste - undtagen bjerge og måske klinter? På Møn er man i gang med et usædvanligt naturprojekt. Man vil flytte en sjælden sommerfugle-art fra én skråning til en anden. Det kræver helt specielle betingelser."

30. august 2005
TV/Midt-Vest

Naturriget

Naturriget på overdrevet

Se programmet (11m 27s)

"Overdrevet er en natur, der rummer en lang række insekter og sjældne planter. Men overdrevet er ved at gro til i træer og buske. Derfor sættes der nu gang i et stort EU projekt som skal redde denne sjældne naturtype."

1. marts 2005
TV2/Fyn

Fynsk landskab ændrer udseende

Se programmet HER (2m 18s)

"Landskabet i Svanninge Bakker ændrer i disse dage fuldstændig udseende. En del af området er ved at blive omdannet til åbent landskab."

6. august 2004
DR1 Miljømagasinet

EU bevilliger 27 millioner til danske overdrev

Find programmet HER

(Indslaget kommer 38,5 minutter inde i udsendelsen)

"EU vil give 27 millioner kr. til at sikre nogle af de mest værdifulde overdrevslandskaber i Danmark. EU dækker 60 pct. af udgifterne til en særlig indsats på overdrevene - den danske statskasse skal bidrage med de resterende 40 pct.

Der skal ryddes ca. 65 ha plantage, som oprindelig er anlagt på overdrev, godt 1000 ha tilgroede arealer skal ryddes, og der skal græssende dyr på ca. 1780 ha overdrev, der ikke bliver afgræsset nu. Landskaberne ligger bl.a. i Mols Bjerge, ved Møns Klint, på Nord-Samsø og Røsnæs, men også i området ved Gudenåens udspring."