Formål

Det overordnede mål med projektet er at opretholde og genskabe en gunstig bevaringsstatus for de tre prioriterede over-drevshabitattyper (* 6120 , * 6210 og * 6230 ), som findes i Danmark.

Andre hovedmål for projektet er:

  • Konvertering af 65 ha plantager på tidligere overdrevsarealer. Dette vil bidrage betydeligt til at modvirke fragmenteringen af overdrevs-arealerne.

  • Genskabelse af 180 ha overdrev enten ved konvertering af allerede fældede plantager, krat eller andre arealer.

  • Fjerne opvækst på samlet 1065 ha, som helt eller delvist er groet til i træer og buske.

  • Etablering og sikring af passende græsningsintensitet på 1780 ha, inklusiv introduktion af græsning på 600 ha. Dette medfører etablering af 170 km hegn.

  • Ophjælpe bestanden af sommerfuglen Sortplettet blåfugl ( Maculinea arion ) i et af områderne.

  • Skabe forståelse i befolkningen for værdierne i NATURA 2000, og i særdeleshed for overdrev, gennem etablering af 25 informationstavler, udgivelse af informationsfoldere samt 64 guidede naturvandringer.

  • Offentliggørelse af projektets resultater og den viden, der skabes ved dets gennemførelse. Denne viden udbredes til alle dem, der er professionelt involveret i forvaltningen af overdrev.