Status og resultater

Projektet er afsluttet.

Gennemførte aktiviteter:

  • Rydning af 128 ha plantage på tidligere overdrevsarealer.
  • Rydning af mere end 900 ha opvækst af buske og træer på eksisterende overdrev.
  • Opsætning af ca. 116 km ny indhegning.
  • Udsætning af dyr til græsning.


De gennemførte aktiviteter vil sikre levesteder for overdrevenes truede planter og dyr. De ryddede plantager, som med tiden igen bliver til overdrevsnatur, vil skabe større sammenhæng mellem allerede eksisterende overdrev, så risikoen forbundet med små fragmenterede bestande mindskes.

For nogle af de ryddede områder vil det formentlig tage mange år før der er genskabt et naturligt overdrev med de karakteristiske planter og dyr. Mens andre arealer forholdsvis hurtigt vil blive koloniseret af planter og dyr fra nærliggende overdrev. Man regner normalt med, at det under optimale betingelser tager nogle årtier for en bar mark at udvikle sig til et overdrev. Et overdrev med de sjældne og mere følsomme arter tager dog mange flere år om at udvikles.


Mols Bjerge