Projektområder

Projektet omfatter 11 projektområder, der alle ligger i EU-habitatområder. I alt indgår 4357 ha i projektet - hvoraf 743 ha er overdrev.