Status 2008

Overdrevsprojektet har haft en tydelig effekt på landskabet ved Hald Sø. Bakkerne ned mod søen, som var vokset til i selvsået skov, er ryddet, og der er igen åbnet op for kig ud over søen. Der er ligeledes ryddet opvækst fra arealer flere andre steder i projektområdet.

Rydningsmaskine i Dollerup Bakker

Der er fjernet ca. 10.000 kubikmeter træ. Træet er lavet til flis, og brændt i kraftvarmeværker.

For at de ryddede områder ikke vokser til på ny, sættes der dyr på arealerne. Til afgræsningen benyttes får, geder, heste og kvæg.

Rydningerne i Dollerup Bakker