Helgenæs

 • Habitatområdets udpegningsgrundlag
 • Kort
 • Kort i Google Earth
 • Billeder
 • Projektområde Helgenæs. klik for flere kort.

  Projektområdet 'Helgenæs'.
  Klik
  HER for at se kortet i en større udgave.

  Habitatområde nr. 47 er 1771 ha stort – heraf er 203 ha med i overdrevsprojektet.

  Områderne i overdrevsprojektet ligger på de sydlige og vestlige kyststrækninger af halvøen.

  Den vestlige kyst ved Fejrup består af stejle bakker med græsland af stor betydning. Jorden skifter mellem sand og kalkagtigt plastisk ler. For foden af bakkerne er der kildevæld, og der er en velrepræsenteret subkontinental flora i området.

  De store græsningsarealer omkring Klæbjerg er nogle af de største og bedst bevarede overdrev i Østjylland. Størsteparten af dem er udviklede på tidligere landbrugsarealer. De rigeste overdrev har spor af højryggede agre, der viser, at de har været opdyrket i middelalderen. Andre steder er dyrkningen først opgivet i nyere tid.

  Fredninger ( se kort )

  Området vest for Ørby fra Smughagen i nord til Ringørs Høj i syd blev fredet i 1964 for at beskytte den geologisk interessante klint.

  §3 Områder ( se kort )

  Det meste af projektområdet er beskyttede overdrev ifølge Naturbeskyttelseslovens §3. Derudover er der et antal mindre moser.

  Nationalt geologisk interesseområde

  Området er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i området, når der planlægges for det åbne land.

  Lushage - Helgenæs. Foto: Mikkel Houmøller.
  Udsigt mod Lushage.

  Lokal projektpartner: Naturstyrelsen – Kronjylland