Kort - Klinteskoven

Klinteskoven
Habitat- og projektområdet

signatur habitat

Habitatområde nr. 150: 'Klinteskoven'

signatur projekt Projektområdet 'Klinteskoven' med de tre delområder 'Jydelejet' i nord, 'Havrelukke' i midten og 'Høvblege' i syd

Til toppen af siden

Klinteskoven -
Fredninger

Til toppen af siden

Fredninger

Klinteskoven -
§3 Områder

§3 Overdrev

§3 Sø

§3 Mose

§3 Fersk eng

Til toppen af siden

Klinteskoven
Ejerforhold i projektområderne

Projektområdet

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden

Klin teskov en (Jydelejet) -
Planlagte aktiviteter

Projektområdets delområde

Rydning af beplantning

Rydning af tilgroning

Klinteskoven ( Hav relukke) -
Planlagte aktiviteter.

Projektområdets delområde

Rydning af beplantning

Rydning af tilgroning

Klinteskoven ( Høv blege) -
Planlagte aktiviteter

Projektområdets delområde

Rydning af beplantning

Rydning af tilgroning

Til toppen af siden

Klinteskoven -
Græsning

sign projekt

Projektområdet

Områder under græsning ved projektets start

Områder under græsning ved projektets slutning

Græsning

Til toppen af siden

Kli nteskov en (Jydelejet) -
Typer af overdrev i projektområdet ved projektets start.

Projektområdets delområde Jydelejet

Overdrevstypen 6210

Overdrevstypen 6210 blandt diverse andre naturtyper

Klinteskoven ( Hav relukke) -
Typer af overdrev i projektområdet ved projektets start.

Projektområdets delområde Havrelukke

Overdrevstypen 6210

Overdrevstypen 6210 blandt diverse andre naturtyper

Klinteskoven ( Høv blege) -
Typer af overdrev i projektområdet ved projektets start.

Projektområdets delområde Høvblege

Overdrevstypen 6210

Overdrevstypen 6210 blandt diverse andre naturtyper