Naturpleje - projekter

<p class="MsoNormal">De danske overdrev er mange steder truet af tilgroning. På Møn findes to meget værdifulde overdrev – nemlig Jydelejet og Høvblege. I forbindelse med det EU-finansierede LIFE-projekt, vil Naturstyrelsen – Storstrøm i de kommende to år foretage rydninger af buske og træer i disse områder.</p>

<ul>
<li>
<div><a href="/media/nst/Attachments/Hjemmeside_3_.pdf">Læs mere om projektet her (pdf)</a> </div>
</li>

<li>
<div><a href="/media/nst/Attachments/070618_ActionplanKlinteskoven.pdf">Plan for klinteskoven</a> (PDF-fil)</div>
</li>

<li>
<div><a zref="">Høvblege</a></div>
</li>
</ul>

<p> </p>

<p><strong>TAG MED PÅ TUR:</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>Naturpleje i Jydelejet<br />
</strong>De meget omfattende rydninger i Jydelejet er ved at være færdige. Hvilken forandring !</p>

<p>Turen arrangeres i fællesskab mellem Naturstyrelsen , Storstrøm og Geocenter Møns Klint. Turledere er skovfoged HC Gravesen og naturvejleder Jesper Grube Kristiansen, som fortæller om plejen og de landskabsændringer der er foretaget i området . Genopretningen af overdrev til gavn for orkideer , sommerfugle m.v. Og ikke mindst til glæde for alle os naturfreaks.</p>

<p><strong>Søndag d. 18. maj 2008 kl. 14.00-16.00</strong></p>

<p>Mødested: Jydelejets parkeringsplads , Langebjergvej 1, 4791 Borre</p>

<p>Turen er betalt af det EU-LIFE-projekt, der også har finansieret plejen. Turen er derfor gratis.</p>

<p> </p>

<p><b>Vilde blomsters dag</b> <b>i Høvblege</b></p>

<p>Smukke orkideer, sjældne blomster og hemmelige lokaliteter. Kom med på vilde blomsters dag, hvor vi drager til den pragfulde lokalitet Høvblege. Undervejs fortæller skovfoged H.C. Gravesen og naturvejlederen fra GeoCenter Møns Klint om blomsterne og dyrelivet på Høvblege, hvis lige ikke findes andre steder. Høvblege er et gammelt kalkoverdrev med en enestående flora, insektliv og udsigt.</p>

<p>Turen er en af mange botaniske ture på denne "Vilde blomsters Dag i Norden 2008".</p>

<p>Medbring gode gå-sko, samt kaffe og kage til en lille pause undervejs.</p>

<p><strong>Søndag d. 15. juni 2008 14.00-16.00<br />
</strong></p>

<p>Mødested: Høvblege Parkeringsplads, Busenevej, 4791 Borre. Deltagelse er gratis.</p>

<p><br />
 </p>