Status 2008


Overdrevsprojektet har medført tydelige ændringer på Høje Møn. En rødgransplantage på mere end 12 ha er ryddet, ligesom der i løbet af projektperioden er ryddet ca. 20 ha mere eller mindre tæt krat.

For at bevare og udvikle overdrevsnaturen er det helt nødvendigt at arealerne afgræsses. I forbindelse med projektet er der således opsat mere end 10 km hegn, hvoraf en del inddrager helt nye arealer, bl.a. det nyryddede plantageareal. Nye indre hegnslinier muliggør desuden, at græsningstrykket på arealerne fremover kan reguleres efter behov.

Arealerne afgræsses af Galloway kvæg, som egner sig godt til at holde overdrev fri for ny opvækst.

Naturstyrelsen har indgået et samarbejde med et lokalt græsningslaug ....

Rydninger i Jydelejet. Foto: Per Stadel Nielsen