Nakskov Fjord

Projektområde Enehøje. Klik for flere kort.
Projektområdet øen Enehøje.

Klik HER for at se flere kort.

Habitatområde nr. 158 er 8195 ha stort, hvoraf den 72 ha store ø, Enehøje, er med i overdrevsprojektet.

Dele af Enehøje har været opdyrket, men mindre overdrevsarealer af naturtypen ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’ er bevaret. Det kommercielle landbrug sluttede i 1985, og i 1999 købte staten øen for at bevare og genskabe dens natur, og for at give publikum adgang til øen.

Enehøje har som ø været skånet for det intense landbrug på Lolland, og øen har fortsat arealer med naturtypen ’*6230 – artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund’. Det er af national interesse at få genskabt overdrevene på øen.

Under projektet vil der blive afbrændt områder med græsarten Klitsvingel der ikke er naturligt hjemmehørende på øen. Afbrændingen vil blive efterfulgt af enten harvning eller pløjning af arealerne. Desuden vil man under projektet indføre fem dådyr på øen. Dådyrene, der ikke kræver pasning, skal stå for græsningen af overdrevene.

Fredninger

Der er ingen fredninger i projektområdet.

§3 områder ( se kort )

Der er udpeget strandenge i projektområdet i følge Naturbeskyttelseslovens §3.

Lidt om historien på Enehøje

Fund tyder på at der har været rensdyrjægere på øen allerede år 12.000 f.Kr. Landskabet lå dengang hen som et åbent slettelandskab, og vandstanden var 20-30 m lavere end i dag.

Øen har siden 1500 tallet været anvendt til landbrug. I 1925 var der hele 25 beboere og et stort husdyrhold med 39 kreaturer, 7 heste, 8 grise, 40 får, 40 lam, 2 væddere, 400 kyllinger og 200 gæs!

I 1926 blev Enehøje købt af polarforskeren Peter Freuchen - en farverig personlighed der bl.a. holdt kæmpeskildpadder på øen og opsatte to hvalkæber, kaldet "portalen", på øens højeste punkt.

Der blev drevet landbrug på øen indtil 1985 , hvor øen blev braklagt og udsået med Rødsvingel.

I 1999 købte Naturstyrelsen øen for at genskabe en række natur- og landskabsværdier samt at åbne mulighed for, at alle kan komme ud på Enehøje og opleve dens særpræg og stemning.

Enehøje. Foto: Falster Statsskovdistrikt. Klik for flere billeder.

Enehøje. Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Lokal projektpartner: Naturstyrelsen – Storstrøm