Enehøje - billeder

Billeder af tiltag i regi af LIFE-overdrev på Enehøje

Selve plejetiltagene blev udført i foråret 2006. Billederne er taget i september 2006.

Knusning. Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.
Knusning: Opvækst af buske – særligt tjørn er blevet knust. På billederne ses hvorledes der stadig er tjørn tilbage til venstre, hvorimod knuseren har kørt på arealet til højre.

I bestræbelserne på at bekæmpe den meget massive udbredelse af rødsvingel, er forskellige former for jordbearbejdning forsøgt.

Areal hvor der ikke er sket noget - her der meget rødsvingel:

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Arealer hvor der er harvet - her er der stadig meget rødsvingel:

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Arealer hvor der er pløjet - her der ikke særligt meget rødsvingel tilbage:

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Arealer hvor der er fræset – her er der stort set ikke noget rødsvingel:

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.

Foto: Naturstyrelsen – Storstrøm.