Nordby Bakker - Kort

Kort over projektområdet Nordby Bakker.

Nordby Bakker -
Habitat- og projektområde

Habitatområde nr. 182: 'Nordby Bakker' og projektområde 'Nordby Bakker'

Habitatområde nr. 182: 'Nordby Bakker'

Projektområde 'Nordby Bakker'


Klik HER for at se habitatområdets udpegningsgrundlag

Nordby Bakker -
Overdrevstyper i den nordlige del af projektområdet.

Nordby Bakker - Samsø - Overdrevstyper i den nordlige del af projektområdet.

Projektområdet: 'Norby Bakker' (nord)

Blanding af overdrevstyperne 6120 og 6210

Blanding af overdrevstyperne 6210 og 6230

Til toppen af siden

Nordby Bakker -
Overdrevstyper i den sydlige del af projektområdet.

Nordby Bakker - Samsø - Overdrevstyper i den sydlige del af projektområdet.

Projektområde 'Nordby Bakker' (syd)

Blanding af overdrevstyperne 6120 og 6210

Til toppen af siden

Nordby Bakker -
Fredninger

Nordby Bakker - Fredninger

Om fredninger i projektområdet

Til toppen af siden

Langt størstedelen af projektområdet er fredet gennem flere fredninger. Der er dog et antal arealer vest og syd for Nordby der ikke er fredet.

Fredningerne er gennemført af geologiske og natur- og kulturmæssige årsager.

Området er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i området, når der planlægges for det åbne land.

Nordby Bakker -
§3 Områder

Nordby Bakker - §3 områder

§3 Overdrev

§3 Sø

§3 Mose

§3 Fersk eng

§3 Strandeng

Om §3 områder i projektområdet

Til toppen af siden

Størstedelen af projektområdet er ifølge Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede overdrev. Desuden findes et mindre areal med §3 beskyttet eng og mose, samt enkelte småvandhuller.

Nordby Bakker -
Ejerforhold i projektområdet

Nordby Bakker. Ejerforhold.

Projektområdet

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden