Rødme Svinehaver - Kort

 

Rødme Svinehaver -
Habitat- og projektområde

Rødme Svinehaver - Habitatområde nr. 241 og projektområde 'Rødme Svinehaver'

Habitatområde nr. 241: 'Rødme Svinehaver'.

Projektområdet: 'Rødme Svinehaver'

Klik HER for at se habitatområdets udpegningsgrundlag

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
Overdrevstyper i projektområdet

Rødme Svinehaver - Overdrevstyper i projektområdet.

Projektområde

Overdrevstypen 6210

Overdrevstypen 6230

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
Fredninger

Rødme Svinehaver - Fredninger

Om fredninger i området

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
§3 områder

Rødme Svinehaver - §3 Områder

§3 Overdrev

§3 Sø

§3 Fersk eng

Om §3 områder i projektområdet.

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
Ejerforhold i projektområdet

Rødme Svinehaver - Ejerforhold i projektområdet.

Projektområde

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
Planlagte aktiviteter

Rødme Svinehaver - Planlagte aktiviteter

Til toppen af siden

 

Rødme Svinehaver -
Græsning i projektområdet

Rødme Svinehaver - Græsning i projektområdet

Projektområdet

Områder under græsning ved projektets start

Områder under græsning ved projektets slutning.

Til toppen af siden