Rørbæk Sø og Tinnet Krat - Kort

Rørbæk Sø & Tinnet Krat -
Habitat- og projektområde

Rørbæk Sø og Tinnet Krat - Habitat- og projektområde

Habitatområde nr. 65: 'Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat'

Projektområdet 'Rørbæk Sø & Tinnet Krat'

Klik HER for at se kortet i en større udgave

Klik HER for at se habitatområdets udpegningsgrundlag

Til toppen af siden

Rørbæk Sø & Tinnet Krat -
Overdrevstyper i projektområdet

Projektområde

Overdrevstypen 6230

Til toppen af siden

Rørbæk Sø og Tinnet Krat -
Fredninger

Rørbæk Sø og Tinnet Krat - Fredninger.

Om fredninger i projektområdet

Til toppen af siden

Rørbæk Sø og Tinnet Krat -
§3 Områder

Rørbæk Sø og Tinnet Krat - §3 områder

§ Overdrev

§3 Sø

§3 Hede

§3 Mose

§3 Fersk eng

Til toppen af siden

Rørbæk Sø og Tinnet Krat -
Ejerforhold i projektområdet

Rørbæk Sø og Tinnet Krat - Ejerforhold.

Projektområde

Offentligt ejer

Privat ejet

Til toppen af siden

Rørbæk Sø & Tinnet Krat -
Planlagte aktiviteter

Rørbæk Sø og Tinnet Krat (Nord) - Planlagte aktiviteter

Fjerne træstubbe

Rydning af tilgroning

Rørbæk Sø og Tinnet Krat (Syd) - Planlagte aktiviteter

Til toppen af siden

Rørbæk Sø og Tinnet Krat -
Græsning i projektområdet

Rørbæk Sø og Tinnet Krat - Græsning i projektområdet

Projektområde

Områder under græsning ved projektets start

Områder under græsning ved projektets slutning

Til toppen af siden