Røsnæs - Kort

Røsnæs -
Habitat- og projektområde.

Habitatområde nr. 195: 'Røsnæs og Røsnæs Rev'

Projektområde 'Røsnæs'

Røsnæs - Habitat- og projektområde.

Til toppen af siden

Røsnæs -
Overdrevstyper i projektområdet

Projektområdet

Blanding af overdrevstyperne 6120 & 6210

Røsnæs - Overdrevstyper i projektområdet

Til toppen af siden

Røsnæs-
Fredninger

Røsnæs - Fredninger

Om fredninger i området

Til toppen af siden

Røsnæs -
§3 Områder

§3 Overdrev

§3 Sø

§3 Fersk eng

§3 Strandeng

Røsnæs - §3 Områder

Til toppen af siden

Røsnæs -
Ejerforhold i projektområdet

Projektområde

Offentligt ejet

Privat ejet

Røsnæs - Ejerforhold i projektområdet

Til toppen af siden

Røsnæs -
Planlagte aktiviteter

Projektområde

Rydning af tilgroning

Genskabelse af græsningsland

Røsnæs - Planlagte aktiviteter

Til toppen af siden

Røsnæs -
Græsning i projektområdet

Projektområde

Områder under græsning ved projektets start

Områder under græsning ved projektets slutning

Røsnæs - Græsning i projektområdet

Til toppen af siden