Simested Å og Skravad Bæk - Kort

Simested Å & Skravad Bæk -
Habitat- og projektområde

Habitatområde nr. 30:
'Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk'

Projektområdet 'Simested Å & Skravad Bæk'

Habitatområdet og projektområde Simested Å & Skravad Bæk.

Hele Habitat- og projektområdet

Projektområde Simested Å & Skravad Bæk.

Projektområdet.

Til toppen af siden

Simested Å & Skravad Bæk -
Overdrevstyper i projektområdet Simested Å

Projektområdet 'Simested Å & Skravad Bæk'

Overdrevstyper i projektområdet Simested Å - Nord

Overdrevstypen 6230

Overdrevstyper i projektområdet Simested Å - Syd

Til toppen af siden

Simested Å & Skravad Bæk -
Overdrevstyper i projektområdet Skravad Bæk

Projektområdet 'Simested Å & Skravad Bæk'

Overdrevstyper i projektområdet Skravad Bæk - Nord

Overdrevstypen 6230

Overdrevstyper i projektområdet Skravad Bæk - Syd

Til toppen af siden

Simested Å og Skravad Bæk -
Fredninger

Om fredninger

Simested Å og Skravad Bæk - Fredninger.

Til toppen af siden

Simested Å og Skravad Bæk -
§3 Områder

§3 Overdrev

Simested Å og Skravad Bæk - §3 Områder

§3 Sø

§3 Hede

§3 Mose

§3 Eng

Om §3 områder i projektområdet.

Til toppen af siden

Simested Å og Skravad Bæk -
Ejerforhold i projektområdet

Projektområde

Simested Å og Skravad Bæk - Ejerforhold i projektområdet.

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden