Status 2008

På Naturstyrelsens arealer er der blevet ryddet ca. 4 ha. nåleskov og ca. 10 ha. krat.

På kommunens arealer er der lavet tilsvarende rydninger og tynding i trævækst, så der i alt er lavet rydninger og tyndinger på knap 30 ha.

Desuden er det hegnede areal i Svanninge Bakker blevet udvidet – Et stort ydre hegn omgiver overdrevsarealerne, mens de indre hegn er blevet færre. Antallet af får i bakkerne begrænses, til gengæld er der udsat 9 Galloway kreaturer. Kombinationen af får, geder og kreaturer sikrer en mere varieret afgræsning.

Rydninger i Svanninge Bakker. Foto: Naturstyrelsen – Fyn.