Svanninge Bakker - Billeder

Der ligger en del træ klar til udkørsel. Toppe, gren og kvas skal fjernes fra bakkerne så der dels fjernes næringsstoffer, dels bliver let adgang for de græssende dyr, der skal sikre at bakkerne bliver holdt åbne. Foto: Fyns Statsskovdistrikt.
Der ligger en del træ klar til udkørsel. Toppe, gren og kvas skal fjernes fra bakkerne så der dels fjernes næringsstoffer, dels bliver let adgang for de græssende dyr, der skal sikre at bakkerne bliver holdt åbne.
Foto: Fyns Statsskovdistrikt.

Mange besøgende i Svanninge Bakker har reageret positivt på de gode kig der er opstået i forbindelse med rydninger af skov og krat. I baggrunden Svanninge og Millinge  samt Helnæsbugten med øer. Foto: Fyns Statsskovdistrikt.

Mange besøgende i Svanninge Bakker har reageret positivt på de gode kig der er opstået i forbindelse med rydninger af skov og krat. I baggrunden Svanninge og Millinge samt Helnæsbugten med øer.
Foto: Fyns Statsskovdistrikt.


Allerede sommeren efter rydning af træer og buske breder gyvel sig på arealerne. Vi har gode erfaringer med at lade geder græsse på gyvelen, så det sker også her. Desuden græsser får og kreaturer i Svanninge Bakker. Foto: Fyns Statsskovdistrikt.
Allerede sommeren efter rydning af træer og buske breder gyvel sig på arealerne. Vi har gode erfaringer med at lade geder græsse på gyvelen, så det sker også her. Desuden græsser får og kreaturer i Svanninge Bakker.
Foto: Fyns Statsskovdistrikt.