Svanninge Bakker - Kort

Svanninge Bakker -
Habitat- og projektområde

Habitatområde nr. 240: 'Svanninge Bakker'

Projektområdet 'Svanninge Bakker'

Svanninge Bakker - Habitat- og projektområde.

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
Overdrevstyper i projektområdet

Projektområdet

Svanninge Bakker - Overdrevstyper i projektområdet.

Overdrevstypen 6230

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
Fredninger

Svanninge Bakker - Fredninger

Om fredninger i projektområdet.

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
§3 områder

§3 Overdrev

Svanninge Bakker - §3 Områder

§3 Sø

§3 Mose

§3 Fersk eng

Om §3 områder i projektområdet

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
Ejerforhold i projektområdet

Projektområde

Svanninge Bakker - Ejerforhold i projektområdet.

Offentligt ejet

Privat ejet

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
Planlagte aktiviteter

Projektområdet

Svanninge Bakker - Planlagte aktiviteter i projektområdet.

Rydning af beplantning

Rydning af tilgroning

Til toppen af siden

Svanninge Bakker -
Græsning

Projektområdet

Svanninge Bakker - Græsning.

Områder under græsning ved projektet start

Områder under græsning ved projektets slutning

Til toppen af siden