Hinnerup - Lilleåen

Projektet skal dokumentere effekten af retablering af grøfter på et forsumpet græsningsareal i en ådal. Samtidig kendskabet til naturen og naturpleje øges gennem ture, lokal information samt medlemmers deltagelse i registreringer.
Endelig skal der etableres overgange, så adgangen for mennesker og dyr kan græsse i hele området kan forbedres. Projektets resultater skal formidles til relevante medier.

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes maj 2010

Projekt titel

Lilleåen, Hinnerup

Ansøger for projektet

Favrskov Kommune

Kontaktperson

Rikke Milbak Mortensen

Deltagere i partnerskabet

Favrskov Kommune, Lilleådalens Græsningslaug, Danmarks Naturfredningsforening Favrskov, Dyreholder Carsten Rønde, Lodsejer Per Schøler

Projektets samlede udgifter

311.500 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

151.500 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

54.000 kr.

Frivillige arbejdstimer

829 timer